Cele edukacyjne i wychowawcze czasopisma dla dziewcząt (na przykładzie magazynu Filipinka)

Katarzyna Ewa Zielińska

Abstrakt
Educational goals in magazine for girls (on the example of the magazine Filipinka)
 
Magazine Filipinka for almost 50 years of existence had realized multiple educational aims, such as: promotion of women’s education, supporting the youth, striving for girl’s self-esteem and intellectual independence. According to author the idea of educational aims of magazines for girls is discussed by too few Polish reviewers; also their educational functions are predominantly unappreciated. Author identifies discrepancy in opinions about such magazines, probably caused by their internal heterogeneity (too many topics, extremely diversified choice of press forms) and by ideological differences, concerning upbringing of youth. Filipinka confirms that magazines for girls, traditionally recognized as fashion and health guidebooks, may be ground for fulfilling ambitious educational program for young women. Author identified and discussed basic issues of this program such as: promotion of girls education, creating important role-model in home environment, building firm position in group, also in equal, non-hierarchical relationship with opposite sex.
Słowa kluczowe: kobiety, dziewczęta, czasopisma, prasa, edukacja, rozwój
References

Antosiak A. (2003). Obraz wolności w czasopiśmie młodzieżowym Bravo Girl! W: J.Bartmiński (red.). Język w kręgu wartości. Studia semantyczne (s. 361–377). Lublin.

Arkabus A. (2004). Współczesna prasa młodzieżowa. Poradnik Bibliotekarza, nr 4, s. 8–11.

Brzezicki Ł. (2014). Avanteen nowym młodzieżowym magazynem shoppingowym od Agory. Wirtualne Media, 3.06.2014[http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/avanteen-nowym-mlodziezowym-magazynem-shoppingowym-od-agory; 15.08.2017].

Domagalska P. (2017). Kosmos: w ciągu czterech dni na czasopismo dla dziewczynek zebrano ponad 40 tys. zł. Gazeta Wyborcza, 15.05.2017 [http://wyborcza.pl/7,75410,21815688,kosmos-w-ciagu-czterech-dni-na-czasopismo-dla-dziewczynek.html; 20.08.2017].

Ejsmont M., Kosmalska B. (2005). Media, wartości, wychowanie. Kraków.

Kajtoch W. (2004). Ciało medialne. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 59–86.

Kajtoch W. (2008). Emocje i zmysły tekstowych bohaterów prasy młodzieżowej. Zeszyty Praso-
znawcze
, nr 1–2, s. 85–10.

Karwatowska M. (2006) „Gazetowa dziewczyna”. Wybrane elementy wizerunku nastolatki w czasopismach młodzieżowych. W: B.Myrdzik, M.Latoch-Zielińska (red.). Kultura popularna w szkole. Pobłażliweprzyzwolenie czy autentyczny dialog (s. 141–151). Lublin.

Kofta K. (1991). Świat trochę lukrowany. Polityka,nr 46, s. 8.

Konopka J. (2012). Wizerunek płci na łamach wybranych czasopism młodzieżowych. W: K.Pokorna-Ignatowicz (red.). Medialny obraz rodziny i płci (s. 103–119). Kraków.

Kumiega J. (1997). Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990–1996. Guliwer, nr 2, s. 47–50.

Kumiega J., Leszczyńska A. (2001). Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990–2001. Wrocław.

Lamberg J. (2002). Two Magazines Deliver Teen Voices as They Really Sound. Women’s Enews, 5.04.2002 [http://womensenews.org/2002/04/two-magazines-deliver-teen-voices-they-really-sound/; 15.09.2016].

Maliszewski A., Masłowski W. (1972). Ideały wychowawcze w prasie. Zeszyty Prasoznawcze nr 3, s. 27–36.

Małachowska J. (1998). Czasopisma dla dzieci – zainteresowania i potrzeby a rzeczywistość biblioteczna. W: J.Chruścińska, E.Kubisz (red.). Materiały Ogólnopolskiego seminarium „Dzieci a mass media” (s. 62–66). Zielona Góra.

Maślanka J. (1976). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław.

Mk. (2016). Twist i Bravo Girl! wyprzedziły Fun Club. Bravo liderem pism młodzieżowych. Wirtualne Media, 8.12.2016 [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twist-i-bravo-girl-wyprzedzily-fun-club-bravo-liderem-pism-mlodziezowych; 15.01.2017].

Nalewajk A. (2004). Skusić nowością. Press nr 7, s. 55–57.

NN. (1957). A co ty na to?Kobieta i Życie, nr 2, s. 2.

NN. (2012). Metamorfoza Cogito: mniej edukacji, więcej informacji i porad. Wirtualne Media, 23.07.2012 [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/metamorfoza-cogito-mniej-edukacji-wiecej-informacji-i-porad; 12.02.2017].

NN (2017). Młodzież. Empik.com [http://www.empik.com/prasa/dla%20dzieci%20i%20mlodziezy/mlodziez,440803; 10.08.2017].

Nowakowski P.T. (2004). Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Kraków.

Pawlak J. (2009). Miłość w czasopismach młodzieżowych. Wychowawca, nr 9, s. 14.

Piotrowski K., Ziółkowska B., Wojciechowska J. (2014). Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, t. 5: Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania. Warszawa.

Piwowarska A. (2003). Trzy oblicza Filipinki. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 127–148.

Płaneta P. (1999). Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 81–104.

Pozner J.L. (2003). The “Big Lie”: False Feminism Death Syndrome, Profit and the Media. W: R.Dicker, A.Piepmeier (red.). Catching a Wave: Reclaiming Feminism for the 21st Century (s. 31–56). Boston.

Prewęcka K. (1999). W cieniu zakwitających dziewcząt – czytelnictwo prasy dla dziewcząt spada. Media Polska, nr 55, s. 27.

Sokół Z. (1998). Prasa kobieca w Polsce 1945–1995. Rzeszów.

Sosnowski T. (2005). Problematyka młodzieży we współczesnej kulturze popularnej. W: J.Izdebska (red.). Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa (s. 338–344). Białystok.

Szocki J. (1996). Prasa dla dzieci i młodzieży. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 117–121.

Tyrański W. (1981). Poradnictwo magazynów młodzieżowych oraz kobiecych i rodzinnych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 77–82.

Węgrzyńska M. (2002). Przegląd prasy dla młodzieży. Wychowawca, nr 6, 27.

Zielińska K. (2015). Formuła wydawnicza czasopisma dla młodzieży i jej ewolucja (na przykładzie magazynu Filipinka). Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. prof. UW Wiesława Sonczyka, Warszawa.

Materiały

Denkiewicz M. (1998). Byle był. Filipinka, nr 3, s. 7.

Frankowska A. (1978). Sylwester. Filipinka, nr 1, s. 8.

MD. (1958). O różowych teczkach i niewesołych sprawach.Filipinka nr 2, s. 8.

Nowak E. (1998). Ty i twoja rodzina. Filipinka,nr 16, s. 8.

Stawisz M. (1958). Jak jest w waszej klasie? Filipinka,nr 20, s. 8.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.