Kronika naukowa, sprawozdania, noty

Abstrakt
  • Jubileusz 25-lecia profesury Tomasza Gobana-Klasa (Redakcja), s. 688;
  • Laudacja(Magdalena Szpunar), s. 689;
  • „Pogranicze w mediach. Media na pograniczu”. UniwersytetSzczeciński, Szczecin, 16 listopada 2016 (Paulina Olechowska), s. 691;
  • Z RocznikaHistorii Prasy Polskiej… Rocznik Historii Prasy Polskiej 2014, nr 1 (33), nr 2 (34) (Adam Bańdo), s. 700.
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.