Recenzje i omówienia

Abstrakt
  • Artur Nowakowski: Fanzin SF. Artyści, wydawcy, fandom (Mateusz Flont)
  • Wojciech Kajtoch: Szkice językoznawczo-prasoznawcze (Olga Białek-Szwed)
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.