Artykuły

Ilość
Sortuj według

The European Public Sphere – Barriers and Limitations

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 1–16
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.001.8711

The Public Sphere and Media Pluralism in a European Comparative Perspective

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 17–34
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.002.8712

Media w przestrzeni publicznej,przestrzeń publiczna w mediach: powszechna obecność tematyki habermasowskiejw mediach francuskich latem 2017 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 35–50
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.003.8713

Sfera publiczna i marketing polityczny – język reklamy politycznejjako kryterium jakości dyskursu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 51–65
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.004.8714

Access of the Audience to the DiscursiveOrder Generating Public Opinion in the Light of Programming Strategies and Practicesof TVP S.A. 

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 66–80
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.005.8715

Sfera publiczna i praktyka zarządzania mediami na przykładzie portalu internetowego

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 81–95
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.006.8716

Sfera publiczna w społecznościach lokalnych – partyjna, obywatelska, a może sieciowa?

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 96–115
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.007.8717

Zarządzanie procesem rewitalizacji – między populizmem a partycypacją 

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 116–128
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.008.8718

Recenzje i omówienia

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 142–156
Data publikacji online: 28 września 2018

Sprawozdania

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233),
Data publikacji online: 28 września 2018

Materiały

Madam orkiestra. Osiągnięcia i dorobek naukowy profesor Teresy Sasińskiej-Klas 

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 129–141
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.009.8719

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.