Recenzje

Abstrakt
  • The Global Dimensions of Irish Identity. Race, Nation, and thePopular Press 1840–1880 (Paweł Hamera), s. 142;
  • Katarzyna Pokorna-Ignatowicz:Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” w polskim systemie medialnym (Ryszard Filas), s. 147
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.