Od pozornej wiedzy do komory pogłosowej i nadmiaru informacji. Krótki przegląd strachów medialnych

Wojciech Furman

Abstrakt

From pretended knowledge to echo chamber and information overload. A short review of media fears

There are statements that social media close the audience in information bubbles and that we live in conditions of excess media coverage. Such statements are not new at all. Only the social media are new. As long as the media are new and little-known, it is easy to convince the recipients about the strong impact of media messages.

Słowa kluczowe: social media, information bubble, abundance of messages, media impact
References

Bęczkowska E. (2016). Dziennikarz bez krwi i kości. Press, nr 11, s. 64–66.

Booth R. (2017). Journalists to use ‘immune system’ software against fake news. The Guardian,
8.08.2017 [https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/08/fake-news-full-fact-soft-
ware-immune-system-journalism-soros-omidyar; 24.02.2018].

Burkart R. (2002). Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Wien.

Debray R. (2010). Wprowadzenie do mediologii, tłum. A. Kapciak. Warszawa.

Domagała-Pereira K. (2018). Kłopoty w raju. Press, nr 1–2, s. 34–35.

Festinger L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego, tłum. J. Rydlewska. Warszawa.

Fletcher R., Cornia A., Graves L., Nielsen R.K. (2018). Measuring the reach of ‘fake news’ and online disinformation in Europe [https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe; 1.03.2018].

Furman W. (2014). Przypadek agencji MDI jako przykład spinu i kontrspinu. Studia Medioznawcze, nr 4, s. 75–83.

Galent M. (2017). Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2(230), s. 265–281, doi:10.4467/22996362PZ.17.018.7298 [http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/zakladka/64/#tabs; 17.02.2018].

Goban-Klas T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.

Gogołek W. (2017). Big Data – kruszec informacji. W: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.). Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty (s. 101–117). Warszawa.

Jaklewicz T. (2018). Świat opleciony siecią. Gość Niedzielny, nr 6, s. 10.

Księga Koheleta (2009). W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (1391–1407). Częstochowa.

Maigret E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów, tłum. I. Piechnik. Warszawa.

Mersch D. (2010). Teorie mediów, tłum. E. Krauss. Warszawa.

Niklewicz K. (2017). How the social media mechanism push its users to populism. e-Politikon, nr 24, s. 11–29 [http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2018/01/ePolitikon-24-2017.pdf; 17.02.2018].

Obermeier F., Obermeier B. (2017). So lief die SZ-Recherche. Süddeutsche Zeitung, 5.11.2017 [http://www.sueddeutsche.de/politik/paradise-papers-so-lief-die-sz-recherche-1.3736605; 24.02.2018].

Piekarski K. (2017). Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę. Gdańsk.

Polonia Christiana (2017) [http://www.pch24.pl/ks--oko-ostrzega--czytanie-tygodnika-powszechnego-grozi-utrata-wiary,50138,tv.html; 15.02.2018].

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.