Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej i jego wkład w rozwój nauk o mediach w Polsce w latach 1998–2018

Teresa Sasińska-Klas

Abstrakt

Institute of Journalism, Media and Social Communication and its contribution to development of media studies in Poland in 1998–2018

The article attempts to summarize the twenty-years scientifi c and educational achievements of the Institute of Journalism, Media and Social Communication operating at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University. The subject of the detailed analysis is the structure and scientifi c profi le of the unit shown in evolutionary perspective. In addition, the student initiatives of UJ journalist students such as the “MediaTory” journalism contest and the photo “Depth Contest” competition were signifi cant for the national environment.

Słowa kluczowe: journalism, media studies, social communication, university studies, research, students/ academic staff
References

Filas R. (2016). Zeszyty Prasoznawcze a Ośrodek Badań Prasoznawczych (OBP) – małżeństwo niemal doskonałe. W: M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.). Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości 1957–2012. Metody, tematy, autorzy (s. 15–29). Kraków.

Goban-Klas T. (1974). Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Kultura i Społeczeństwo, nr 3, s. 225–237.

Goban-Klas T. (2005). Cywilizacja medialna. Warszawa.

Goban-Klas T. (2006). Od prasoznawstwa do medioznawstwa – perspektywa naukowego globtrotera. Global Media Journal: Polish Edition, nr 1 Spring 2006, s. 1–7.

Pisarek W. (1999). Ośrodek Badań Prasoznawczych w nauce o komunikacji społecznej u progu trzeciego tysiąclecia. W: M. Kocójowa (red.). Zarządzanie i komunikowanie: tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI w. (s. 96–107). Kraków.

Sasińska-Klas T. (1998). Edukacja w zakresie dziennikarstwa i wiedzy o komunikowaniu końca XX wieku. W: J. Adamowski (red.). Media i dziennikarstwo na przełomie wieków (s. 55–59). Warszawa.

Sasińska-Klas T. (2010). Od Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ – 15 lat minęło. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 9–26.

Sasińska-Klas T. (2014). Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych. Studia Medioznawcze, nr 1(56), s. 13–22.

Schramm W. (1997). The Beginnings of Communication Study in America: A Personal Me-
moir. W: S. Chaffee, E. Rogers (eds.). The Institutionalization of Advanced Communication Studies in American Universities (s. 154–180). Thousand Oaks, CA.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.