Lexical means which indicate the (in)credibility of media contents (a psycholinguistic experiment)

Andreana Eftimova

Abstrakt

In reference to the frequent breach of Paul Grice’s maxim about truth, this article seeks answers to the questions: do Bulgarians recognize unreliable information in the media and what is the role of linguistic means in the process of interpreting the truth of the media contents? It discusses the results of an experiment aimed at verifying the roles of three groups of language expressions in forming a sense of credibility or unreliability of journalistic information among recipients. 

Abstrakt

W nawiązaniu do częstego naruszania maksymy Paula Grice’a o prawdzie podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy Bułgarzy rozpoznają niewiarygodne informacje w mediach oraz jaka jest rola środków językowych w procesie interpretowania prawdy dotyczącej zawartości mediów? Omówiono wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie roli trzech grup wyrażeń językowych w kształtowaniu poczucia wiarygodności lub zawodności informacji dziennikarskich wśród odbiorców.

Słowa kluczowe: wiarygodność, wyrażenia językowe, teksty dziennikarskie / credibility, language expressions, journalistic texts
References

Angelova V., Popova Zh., Nejkova M. (2016). Novini… otblizo. Sofia: AEZH I “Amerika za Balgarija”.

Bolindger D. (1987). Istina – problema lingvisticheskaja. In: V.V. Petrov (ed.). Jazjik i modelirovanie socialnogo vzaimodejstvija (pp. 23–43). Moskva: Progress.

BTV (2017). Alpha Research: Bulgarians Recognize False News. BTV The News. 27.06.2017 [http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/alfa-risarch-balgarite-razpoznavat-falshivite-novini.html; 28.04.2018].

Dimitrova S. (2009). Lingvistichna pragmatika. Sofi a: Veles.

Eftimova A. (2016). Dvojstvenijat ezik v mediite: ezikat na politicheskata korektnost vs ezika na omrazata. Sofi a: Prosveta.

Grice P. (1975). Logic and Conversation. In: P. Cole, J. Morgan (eds.). Speech Acts (pp. 41–58). New York: Academic Press.

Grice P. (1991). Studies in the Way of Words. London: Harvard University Press.

Nicolova R. (2016). Za narushenijata na maksimite na Grajs – maksima za istinnostta (Predvaritelna versija). Forum “Balgarska gramatika” 2. Gramatika i pragmatika (pp. 24–35). Veliko Tarnovo: UI “Sv. sv. Kiril i Metodij”.

Lakoff G. (1973). Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts. Journal of Philosophical Logic, vol. 4, pp. 458–508. Available from [https://georgelakoff.files.wordpress.com/2011/01/hedges-a-study-in-meaning-criteria-and-the-logic-of-fuzzyconcepts-journal-of-philosophical-logic-2-lakoff -19731.pdf; 28.04.2018].

Markkanen R., Schröder H. (1997). Hedging: A Challenge for Pragmatics and Discourse Analysis. In: R. Markkanen, H. Schröder (eds.). Hedging and Discourse: Approaches to the Analysis of a Pragmatic Phenomenon in Academic Texts (pp. 3–20). Berlin/New York: de Gruyter.

Marrelli J.V. (2002). Truthfulness. In: J. Verschueren, J.-O. Östman, J. Blommaert, Ch. Bulcaen (eds.). Handbook of Pragmatics 2002 (pp. 1–48). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

OLD (2016). Oxford Living Dictionaries. Word of the Year 2016 is..., Oxford Living Dictionaries.

Oxford University Press [https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-ofthe-year-2016; 28.04.2018].

[Weinrich 1987] Vajnrih H. (1987). Lingvistika lzhi. In: V.V. Petrov (ed.). Jazjik i modelirovanie socialnogo vzaimodejstvija (pp. 44–87). Moskva: Progress.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.