Precyzyjne profilowanie użytkowników Facebooka czy wróżenie z fusów? Krytyczna analiza działania algorytmu stworzonego przez Michała Kosińskiego i wykorzystanego przez firmę Cambridge Analytica

Urszula Doliwa,

Łukasz Grochulski,

Paulina Sobolewska,

Katarzyna Łochowska,

Kamila Motyka,

Karolina Wojdyna,

Kamil Choroszewski

Abstrakt

Precise profiling of Facebook users or reading tea leaves? Critical analysis of the algorithm created by Michał Kosiński and used by Cambridge Analytica

In the article the operation of the tool ApplyMagicSauce.com was analyzed. It was created by researchers in order to make the profilization of social media users possible and became famous when the principles of operation of this tool were used by the company Cambridge Analytica, involved in the presidential campaign of Donald Trump as well as the supporters of the British withdrawal from the European Union. A group of six people consisting of one lecturer and students of journalism and social communication decided to undergo a study using this tool, providing data from their private profiles on Facebook. The goal was to show how the tool works and the critical analysis of its effectiveness. The study was conducted in November 2017.

Streszczenie

W artykule poddano analizie działanie narzędzia ApplyMagicSauce.com, stworzonego przez naukowców do profilowania użytkowników mediów społecznościowych. Stało się o nim głośno, gdy mechanizm jego działania został wykorzystany przez firmę Cambridge Analytica, zaangażowaną w kampanię prezydencką Donalda Trumpa i zwolenników wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Grupa sześciu osób, składająca się z wykładowcy oraz studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, postanowiła poddać się badaniu z wykorzystaniem tego narzędzia, udostępniając dane ze swoich prywatnych profi li na portalu Facebook. Celem, jaki sobie postawiono, było wykazanie, jak działa takie narzędzie, i krytyczna analiza jego skuteczności. Badanie przeprowadzono pod koniec 2017 roku.

Słowa kluczowe: Internet, Facebook, media społecznościowe, algorytm, Big Data / Internet, social media, algorithm, Big Data
References

Ba (2018). To koniec prywatności? Tak twierdzi Polak, który stworzył algorytm wykorzystany przez Cambridge Analityca [http://forsal.pl/lifestyle/nauka/artykuly/1118015,to-koniec-prywatnosci-tak-twierdzi-polak-ktory-stworzyl-algorytm-wykorzystany-przez-cambridge-analityca.html?test_login=elastic; 16.04.2018]

Costa R., McCrae O. (1992). An Introduction to the Five‐Factor Model and Its Applications. Journal of Personality, vol. 60(2), s. 175–215.

Ćwiklak D. (2018). Facebook okazał się wyborczą bronią masowego rażenia. Newsweek [http://m.newsweek.pl/biznes/cambridge-analytica-jak-firma-od-danych-manipulujewyborami,artykuly,425016,1.html; 21.03.2018].

Elizabeth V. (2013). Interview with Michal Kosinski [https://blog.ometria.com/bid/317126/Interview-with-Michal-Kosinski; 19.01.2018].

Europejski Trybunał Praw Człowieka (1950). Europejska Konwencja Praw Człowieka [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf; 14.10.2018].

Gluckman N. (2018). Facebook Says It Will Help Academics Use Its Data. Here’s How That’s Supposed to Work. The Chronicle of Higher Education [https://www.chronicle.com/article/Facebook-Says-It-Will-Help/243126; 13.04.2018].

Kosiński M. (2018). Dr Michal Kosinski [http://www.michalkosinski.com/home, 19.01.2018].

Łódzki B. (2016). Narzędzia internetowe w transnarodowych badaniach medioznawczych. W: K. Kopecka-Piech, K. Wasilewski (red.). Lokalne, regionalne, transnarodowe (s. 139–157). Gorzów Wielkopolski.

Maroszok W. (2018). RODO, czyli ochrona danych 2.0. Nowe unijne przepisy oznaczają trudności dla przedsiębiorców [https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/rodo-gdpr-regulacje-o-ochronie-danych-osobowych-zmiany-w-firmach/21p6svs; 14.10.2018].

mih, pcg (2018). Cambridge Analytica ogłasza zamknięcie. Firma manipulowała danymi użytkowników Facebooka i pomogła w zwycięstwie Trumpa [http://wyborcza.pl/7,75399,23350123,cambridge-analityca-oglasza-zamkniecie-manipulowala-danymi.html?disableRedirects=true; 19.06.2018].

Moll J. (2018). Na podstawie polubień na Facebooku można stworzyć profil psychologiczny [https://tylkonauka.pl/wiadomosc/na-podstawie-polubien-na-facebooku-mozna-stworzyc-profil-psychologiczny; 25.05.2018].

Nowak J. (2017). Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Parlament Europejski, Rada UE (2016). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [https://giodo.gov.pl/pl/569/9276; 14.10.2018].

Rada Europy (2014). Guide to human rights for Internet users [https://rm.coe.int/16804d5b31;14.10.2018].

Rada Europy (2016). Recommendation on Internet freedom [https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415fa; 14.10.2018].

Stanford Graduate School of Business (2018). Dr. Michał Kosiński [https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/michal-kosinski, 19.01.2018].

Szymaniak M. (2017). Polak odkrył polityczną bombę atomową. To koniec demokracji, jaką znamy? [https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/polak-odkryl-polityczna-bombe-atomowa--to-koniec-demokracji-jaka-znamy,79,1628, 19.01.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.