Popularnonaukowy miesięcznik Przyroda i Technika (1922–1939) i jego autorzy

Agnieszka J. Cieślikowa

Abstrakt

Popular Science Magazine Nature and Technique (1922–2939) and its Authors

The article presents a popular science magazine Nature and Technique (Przyroda i Technika), published in the interwar period in Lviv. The description of this monthly magazine is based on the content analysis of the preserved yearbooks. The article describes the magazine’s program, layout, thematic profile, editorial staff and reception, especially among teachers. Special attention was paid to the authors who published popular science articles in Nature and Technique – scholars from various Polish academic centers and research institutions, as well as high school teachers, publicists and engineers. The article mentions only those who had the greatest impact. Many of the scholars mentioned above had already achieved a significant academic position in the academic environment. Among the authors, five rectors of Polish universities, professors of the Jagiellonian University, Jan Kazimierz University of Lviv, Poznań University, the University of Warsaw, AGH University of Science and Technology, after the war: the University of Wrocław and Medical Universities in Białystok, Lublin and Gdańsk can be noticed. A great number of acclaimed scholars who published popular science articles in Nature and Technique magazine perfectly illustrated the attitude that the interwar Polish academic environment had towards the popularisation of knowledge and reaching out with their message beyond strict academic circles.

Słowa kluczowe: history of Polish press, popular science press, popularization of natural sciences, popularization of technical sciences, Polish scholars
References

Bibliografia. Lektura dla ucznia (1937). Poradnik w Sprawach Nauczania i Wychowania oraz Administracji w Szkołach Ogólnokształcących, z. 1 (15), s. 28–29.

Brzęk G. (1994). Benedykt Fuliński (1881–1942). Przegląd Zoologiczny, nr 3–4, s. 183–192.

Do naszych czytelników! (1925). Przyroda i Technika, z. 1 (wkładka odredakcyjna).

Do P.P. Prenumeratorów (1923). Przyroda i Technika, z. 2, s. II okł.

Katalog Prasowy PAR 1938–1939.

Malarski T. (1922). Zarys rozwoju radiotelegrafii. Przyroda i Technika, z. 1, s. 27–44; z. 2 s. 98–119; z. 3 s. 170–190.

Metodyka biologii (1937). Kurier Warszawski, nr 58, s. 7.

Nowa pomoc w nauczaniu geografii, fizyki i chemii (1936). Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego, nr 2 (110), s. 70.

Pamięci Bronisława Znatowicza (1922). Przyroda i Technika, nr 1, s. 4–11.

Pieczenko B. (1928). O komórce bakteryj. Lwów.

Przyroda i Technika (1924). Świat, nr 25 s. 17.

Przyroda i Technika (1925). Gazeta Poranna 2 Grosze, nr 40, s. 3.

Romer E. (1939–2945). Maria Pia Anna D’Abancourt-Koczwarowa (1897–2944). Przegląd Geograficzny, t. 19, s. 19–27.

Skrzynka redaktorska (1922). Przyroda i Technika, z. 1, s. 72.

Spis artykułów w czasopismach Przyroda i Technika i Przemysł Chemiczny zestawiony dla poszczególnych działów programu chemii (1937). Poradnik w Sprawach Nauczania i Wychowania oraz Administracji w Szkołach Ogólnokształcących, z. 1 (15), s. 74–79.

Tokarski J. (1945). Do Czytelników, Wszechświat, nr 1 (1756), s. .1

Tokarski J., Niementowski S. (1922). Do Czytelników! Przyroda i Technika, z. 1, s. 1–3.

Uwagi dla PT. Współpracowników Przyrody i Techniki (1930). Przyroda i Technika, z. 1, s. II okł.

Weyberg Z. (1931). Uwagi w sprawie polskiej terminologii naukowej. Przyroda i Technika, z. 3, s. 132–134.

Wiśniowski T. (1931). Dalsze uwagi o naukowej, mianowicie geologicznej terminologii polskiej. Przyroda i Technika, z. 6, s. 267–270.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.