Randka – osobliwe zdarzenie komunikacyjne? Nowa jakość „randkowania” w nowych mediach

Aleksandra Kalisz

Abstrakt

Date as a Peculiar Communication Event? The New Quality of “Dating” in New Media

The aim of the article was to analyse dating as peculiar communication events. Using linguistic genology and textology, the author determines the components of that construct. Subsequently, she attempts to define the genre frame of the event and verifies its communication environment, while also considering the influence of modern technology on the development of dates and dating. The new media sites, represented by selected dating portals, which are increasingly often used to initiate those social contacts, served as a perfect space where the new qualities of dating, described in the article, manifested themselves. The final considerations reveal that the contemporary dating websites contain personal ads with clearly visible traits of dating-matrimonial advertisements. A strong desire to create the best self-image can be found in both cases.

Słowa kluczowe: date, genre, linguistics, public discourse, new media
References

Balcerzan E. (1999). W stronę genologii multimedialnej. Tekst i Dyskurs, nr 6 (59), s. 7–24.

Bachtin M. (1986). Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka. Warszawa.

Bańko M. (2017). Inny słownik języka polskiego. Warszawa.

Baudrillard J. (2009). Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni, tłum. S. Królak. Warszawa.

Grabias S. (1994). Język w zachowaniach społecznych. Lublin.

Goffman E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. P. Śpiewak, H. Datner-Śpiewak. Warszawa.

Kacprzak K., Leppert R. (2013). Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych. Kraków.

Knapp M., Hall J. (2000). Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, tłum. L. Śliwa. Wrocław.

Mazurek P. (2006). Anatomia internetowej anonimowości. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.). Społeczna przestrzeń Internetu. Warszawa.

Poprawa M. (2009). Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego. Kraków.

Sobstyl K. (2008). „Randki” i „Dating” nowe formy ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych. Tekst i Dyskurs, nr 1, s. 31–41.

Segal H.P. (1985). Technological Utopianism in American Culture. Chicago.

Szarota P. (2011). Anatomia randki. Warszawa.

Wierzbicka A. (1983). Genry mowy. W: T. Dobrzyńska, E. Janus (red.). Tekst i zdanie. Zbiór studiów (s. 125–137). Wrocław.

Witosz B. (2012). Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym. Oblicza Komunikacji, nr 5, (s. 61–76).

Wojtak M. (2006). Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. W: Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 15 (s. 143–152). Poznań.

Wojtak M. (2011). Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych. W: D. Ostaszewska (red.). Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4. Gatunek a komunikacja społeczna (s. 44–56). Katowice.

Żydek-Bednarczuk U. (2013). Dyskurs medialny. W: E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk (red.). Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej (s. 179–197). Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.