Pożegnanie

Jerzy Bralczyk

Abstrakt

Tekst przemówienia prof. Jerzego Bralczyka wygłoszonego na uroczystości pogrzebowej śp. Prof. Walerego Pisarka w kolegiacie św. Anny 16 listopada 2017 r.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.