Od prasy do mediów

Ignacy S. Fiut

Abstrakt
Ignacy S. Fiut Pamięci prof. Walerego Pisarka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.