Z problemów aktualnych

Sortuj według

Dziennikarstwo obywatelskie jako element sfery publicznej. Powstanie, nadzieje, różnorodność

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 11-24
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.035.10737

Media społecznościowe jako narzędzia oddolnych paraagencji informacyjnych w Syrii. Przypadek Ghouta Media Center

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 25–38
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.036.10738

From Edward Snowden to Christopher Wylie – the face of the second generation whistleblowing 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 39–51
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.037.10739

Z historii mediów

Wiedza duchowa (1934): z dziejów przedwojennej prasy ezoterycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 81–94
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.040.10742

Media na świecie

Współpraca regionalnych/lokalnych wydawców prasowych jako przykład internacjonalizacji mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 53–65
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.038.10740

Ekstremizm w mediach – program badawczy monitoringu prasy w Księstwie Lichtensteinu (2010-2016) 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 67–79
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.039.10741

Z życia naukowego

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 105-111
Data publikacji online: 2 września 2019

Sprawozdanie z konferencji „Współczesne Media XI. Przemoc w mediach”

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 111-115
Data publikacji online: 2 września 2019

Varia

Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 95–104
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.041.10743

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.