Dziennikarstwo obywatelskie jako element sfery publicznej. Powstanie, nadzieje, różnorodność

Wojciech Furman

Abstrakt

Citizen Journalism as an Element of the Public Sphere. Origin, Hopes, Diversity

Digital citizen journalism aroused high hopes. It was announced that everyone would be able to express his opinion, each vote would be an equal part of the discussion, and any falsehoods would be quickly stigmatized. Although this did not happen, examples show that amateur messages are an important part of the public sphere and provide material for data journalism. The aim of the article is to draw attention to the opportunities that the emergence of digital citizen journalism brings to the contemporary public sphere. Examples of such journalism were sought on Facebook, on websites of well-known newspapers, and on online news services. The analysis covered only eight days, but even during this brief period publications with features of journalistic messages and fulfilling journalistic functions were found.

Słowa kluczowe: digital citizen journalism, alternative journalism, participatory journalism, Facebook, citizen journalism
References

Brown R. (2011). Mediatization and News Management in Comparative Perspective. W: K. Brants, K. Voltmer (eds.). Political Communication in Postmodern Democracy (s. 59–74). Houndmills.

Christians C.G., Glasser T.L., McQuail D., Nordenstreng K., White R.A. (2009). Normative Theories of the Media. Journalism in Democratic Societies. Urbana and Chicago.

Dijk J. van, Poell T. (2013). Understanding Social Media Logic. Media and Communication, nr 1 (1), s. 2–14.

Furman W. (2009). Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations. Rzeszów.

Furman W. (2017). Spór o media publiczne w publikacjach dwóch polskich tygodników opinii z pierwszej połowy 2016 roku. Polityka i Społeczeństwo, nr 4 (15), s. 45–53.

Gummesson E. (2006). Total Relationship Marketing. Second Edition. Oxford.

Habermas J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego. Tom II. Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Warszawa.

Habermas J. (2008). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa.

Harding P. (2017). Remember That Facts Are Sacred. British Journalism Review, nr 28 (1), s. 17–22.

Hopfinger M. (2010). Literatura i media. Po 1989 roku. Warszawa.

Kuś M. (2017). Obserwatorzy czy aktywiści? Dziennikarze obywatelscy i sfera publiczna. Political P, nr 16, s. 65–80.

Maigret E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Warszawa.

Pietrzyk-Reeves D. (2004). Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wrocław.

Riesman D., Glazer N., Denney R. (1996). Samotny tłum. Warszawa.

Rogers S. (2013). Facts Are Sacred. The Power of Data. London.

Rogers S., Schwabish J., Bowers D. (2017). Data Journalism in 2017. The Current State and Challenges Facing the Field Today [https://newslab.withgoogle.com/assets/docs/data-journalism-in-2017.pdf; 10.04.2018].

Rusbridger A. (2018). Breaking News. The Remaking of Journalism and Why It Matters Now. Edinburgh.

Schmidt E., Cohen J. (2013). The New Digital Age. Reshaping the Future of People, Nations and Business. London.

Schulte-Hillen G. (1994). Sicherung publizistischer Unabhängigkeit – Führungskonzepte der Medienunternehmen. W: S. Reiter, S. Ruß-Mohl (eds.). Zukunft oder Ende des Journalismus? Medienmanagement, Publizistische Qualitätssicherung, Redaktionelles Marketing (s. 78–88). Gütersloh.

Singer J.B., Hermida A., Domingo D., Heinonen A., Paulussen S., Quandt T., Reich Z., Vujnovic M. (2011). Participatory Journalism: Guarding Open Gates at Online Newspapers. Chichester.

Thompson J.B. (2001). Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Wrocław.

Weichert S., Kramp L., Jakobs H.J. (eds.) (2010). Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert. Göttingen.

Wnuk-Lipiński E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa.

Worlds of Journalism Study (2012–2016). Field Manual. Instructions for Field Research [http://www.worldsofjournalism.org/research/2012–2016-study/methodological-documentation; 26.07.2018].

Zwiefka-Chwałek A. (2009). Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy. Wrocław.

Źródła internetowe

ANTY PiS 2.0. (2018). Facebook, 27.07.2018 [https://www.facebook.com/antypiss/videos/259446601522553/UzpfSTEwMDAwMDg4NjgzMTA0MDoxOTkxMjk1NDk0MjQzMzI2;30.07.2018].

Gillmor D. (2004). We the Media [http://www.authorama.com/we-the-media-1.html; 25.07.2018].

Lewandowski M. (2009). Mass media zagrożeniem dla sfery publicznej [http://albumpolski.pl/artykul/mass-media-zagrozeniem-dla-sfery-publicznej; 31.07.2018].

MSN Wiadomości (2018). Afrykańskie upały nie odpuszczają. Ministerstwo apeluje: zapukaj do sąsiada, Do Rzeczy Online, 4.08.2018 [https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/afrykańskie-upały-nie-odpuszczają-ministerstwo-apeluje-zapukaj-do-sąsiada/ar-BBLsViq?MSCC=1533366142&ocid=spartandhp; 4.08.2018].

Podkarpackie. (2018). Facebook, 4.08.2018 [https://www.facebook.com/podkarpackie.serwissamorzadu/videos/1929829793736510/UzpfSTEwMDAwMTI3NTcyNjgzODoyMDEzMzI5MzgyMDUyOTAw; 4.08.2018].

Polgreen L. (2018). Introducing HuffPost Opinion and HuffPost Personal. And Some News Regarding our Contributors’ Platform. Huffington Post, 18.01.2018 [https://www.huffingtonpost.com/entry/huffpost-opinion-huffpost-personal_us_5a5f6a29e4b096ecfca98edb?guccounter=1; 31.07.2018].

Polityka.pl. (2018). Opublikowano mapę kościelnej pedofilii w Polsce. Polityka.pl, 07.10.2018 [https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1766622,1,opublikowano-mape-koscielnej-pedofilii-w-polsce.read; 8.10.2018].

Smillie D. (2018). HuffPost: The End of Citizen Journalism? Forbes, 19.01.2018 [https://www.forbes.com/sites/dirksmillie/2018/01/19/huffpost-the-end-of-citizen-journalism/#569ac5ef367b; 1.08.2018].

Süddeutsche Zeitung. (2018). Deutschland spricht. Wir möchten, dass Sie schöner streiten. Süddeutsche Zeitung, 11.07.2018 [https://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-spricht- -wir-moechten-dass-sie-schoener-streiten-1.4047113; 31.07.2018].

Szarłat W. (2018). Facebook, 2.02.2018 [https://www.facebook.com/groups/735286193270314/permalink/1340051639460430; 4.08.2018].

The New York Times. (2018). Got a Comnfidential News Tip? The New York Times [https://www.nytimes.com/tips?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news; 31.07.2018].

Tołpa L. (2008). Facebook, 27.07.2018 [https://www.facebook.com/tolpa.leszek?hc_ref=ART-1sxPmBHMZhEhMKg3VD95qX7P93ceYH8LXdW-bhwlPx-jL4 rFay4sKrk-Xyuu1lVQ&fref=nf; 30.07.2018].

Wirtualne Media. (2018). Newsweek Polska promuje protesty przeciw zmianom w Sądzie Najwyższym.

Wirtualne Media, 27.07.2018 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/newsweek-polska-promuje-protesty-przeciw-zmianom-w-sadzie-najwyzszym; 27.07.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.