Rola Facebooka w społeczeństwie informacyjnym

Anna Modzelewska

Abstrakt
M. Popiołek: Czy można żyć bez Face­booka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informa­cyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 238. 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.