Artykuły

Ilość
Sortuj według

Scenariusze kultury i media. Między poczuciem bezpieczeństwa a oporem

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 11-26
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.001.11509

O kreatywności poetów oralnych

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 27–40
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.002.11510

Sposoby badania, mierzenia i oceny kompetencji komunikacyjnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 41–54
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.003.11511

Sposoby badania wartości ekonomicznej mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 55–68
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.004.11512

Z historii mediów

Brutalna kampania Ilustrowanego Kuriera Codziennego przeciwko Władysławowi Grabskiemu i wymianie walut w 1919 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 69–82
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.005.11513

Prasa krakowska wobec dziedzictwa koncernu Ilustrowany Kurier Codzienny w latach 1945-1952

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 83–96
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.006.11514

Media na świecie

Books on the Air: the Cultural Mission of Public Radio in the United States

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 97–113
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.007.11515

Materiały

Narracja jako narzędzie rosyjskiej propagandy . Rewolucja „żółtych kamizelek” w relacjach sieciowych rosyjskich mediów propagandowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 115–132
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.008.11516

Z życia naukowego

Lifestyle w PRL

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 133-136
Data publikacji online: 18 marca 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.009.11517

Konferencja naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 17–18.10.2018 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 137-139
Data publikacji online: 18 marca 2020

Międzynarodowa konferencja pt. „Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków” w Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 7–8.11.2019 r

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 140-143
Data publikacji online: 18 marca 2020

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.