Międzynarodowa konferencja pt. „Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków” w Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 7–8.11.2019 r

Magdalena Hodalska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.