Konferencja naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 17–18.10.2018 r.

Maria Nowina Konopka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.