Lifestyle w PRL

Magdalena Idem

Abstrakt

Agata Szydłowska: „Paryż domowym sposobem. O kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL”. Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2019, s. 365.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.