Zeszyty Prasoznawcze,2020, Tom 63, Numer 2 (242)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Media Studies, Cross-Cultural Communication, and the Heart. Caring and Sharing in French, English, Czech, and German

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 11-30
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.010.11900

Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 31-46
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.011.11901

Kobiece poradnictwo w internecie (na przykładzie kanału Red Lipstick Monster)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 47-63
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.012.11902

Niepodległość w mikrohistoriach

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 65-74
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.013.11903

Feministyczna narracja o powstaniu warszawskim w warunkach zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 75-90
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.014.11904

Tygodniki opinii w samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku: polityczni gracze, recenzenci czy bezstronni obserwatorzy?

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 91-100
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.015.11905

Media na świecie

UATV – narzędzie dyplomacji publicznej czy propagandy zewnętrznej? Analiza serwisu internetowego ukraińskiego państwowego kanału telewizyjnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 111-126
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.016.11906

Z życia naukowego

Manipulacja, która polaryzuje

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 127-131
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.017.11907

Konferencja naukowa „Polityka a media. Media a polityka w Polsce XX i XXI w.”, Kraków, 14.11.2019

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 132-135
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.018.11908

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.