Konferencja naukowa „Polityka a media. Media a polityka w Polsce XX i XXI w.”, Kraków, 14.11.2019

Kamila Kamińska-Chełminiak

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.