Manipulacja, która polaryzuje

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

Marcin Piechocki: „Świat przedstawiony. Sposoby kreowania rzeczywistości społeczno-politycznej w portalu Fronda.pl”, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019, S. 348.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.