UATV – narzędzie dyplomacji publicznej czy propagandy zewnętrznej? Analiza serwisu internetowego ukraińskiego państwowego kanału telewizyjnego

Robert Rajczyk

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki analizy funkcjonowania UATV – ukraińskiego państwowego kanału informacyjnego skierowanego do publiczności zagranicznej. Badania realizowane są w kontekście działalności operacyjnej telewizji o międzynarodowym zasięgu nadawania metodą desk research oraz metodą analizy zawartości przekazów publikowanych w 2019 r. w witrynie internetowej kanału telewizyjnego w odniesieniu do konfliktu zbrojnego w Donbasie oraz funkcjonowania zaanektowanego Krymu. Oba zagadnienia polaryzują społeczeństwo ukraińskie przede wszystkim w aspekcie identyfikacji narodowościwowej. Z uwagi na szczególny charakter UATV jako kanału telewizyjnego realizującego cele informacyjne państwa ukraińskiego, stanowi on narzędzie propagandowe, a nie kanał uprawiania dyplomacji publicznej.

UATV as a Tool of an External Propaganda. The Analysis of the Ukrainian State News Channel

The article presents the results of detailed analysis of the UATV – Ukrainian state news channel addressed to foreign audiences. The research is carried out in the context of the operational activity of television with international coverage, using desk research as well as the analysis of the content of messages published in 2019 on UATV’s website about the conflict in the Donbas area and the annexed Crimea. Both issues polarize Ukrainian society primarily in the aspect of nationality identification. Due to the special status of UATV as a television channel that has been fulfilling the information purposes of the Ukrainian state, it shall be considered as a propaganda tool rather than a channel of public diplomacy.

Słowa kluczowe: UATV, propaganda, międzynarodowe nadawanie programów, Donbas, dyplomacja publiczna, Krym / UATV, international broadcasting, public diplomacy, Crimea
References

African Soldier in Donbas (2019) [https://eng.uatv.ua/african-soldier-donbas/; 14.09.2019].

Altheide D.L., Johnson J.M. (1980). Bureaucratic Propaganda. Boston.

Apple Reconsidering How to Recognize Disputed Borders (2019) [https://eng.uatv.ua/apple-re­considering-recognize-disputed-borders/; 30.11.2019].

Bekeshkina I. (2017). Constructing a Political Nation. Changes in the Attitudes of Ukrainians during the War in the Donbas. W: O. Haran, M. Yakovlyev (ed.). Constructing a Political Nation. Changes in the Attitudes of Ukrainians during the War in the Donbas (p. 1–33). Kyiv.

Bernays E. (1928). Propaganda. New York.

Debunking Russian Propaganda: Ukrainian War Crimes in Donbas (2019) [https://eng.uatv.ua/debunking-russian-propaganda-ukrainian-war-crimes-donbas/; 25.08.2019].

Dobek-Ostrowska B. (1999). Propaganda jako forma komunikowania. W: B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka (red.). Teoria i praktyka propagandy (s. 7–28). Wrocław.

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R. (2002). Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wrocław.

Eckberg D.L. (1984). Job-rejection Letters as Bureaucratic Propaganda. Qualitative Sociology, n. 7(4), p. 340–352.

Ellul J. (1973). Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. New York.

Female Soldier Steadfast at Frontline (2019) [https://eng.uatv.ua/escalation-luhansk-frontline/; 12.04.2019].

Forum for Military Writers in Lviv (2019) [https://eng.uatv.ua/forum-military-writers-lviv/; 8.05.2019].

Fraser L. (1957). Propaganda. London.

From Village Council Head to Soldier (2019) [https://eng.uatv.ua/village-council-head-soldier/; 1.11.2019].

Gilboa E. (2008). Dyplomacja w epoce informacji. W: B. Ociepka (red.). Dyplomacja publiczna (s. 37–58). Wrocław.

Harvest in the Trenches (2019) [https://eng.uatv.ua/harvest-in-the-trenches/; 30.07.2019].

Jowett S.G., O’Donnell V. (1999). Propaganda and Persuasion. Thousand Oaks.

Kacała T., Lipińska J. (2014). Komunikacja strategiczna i Public Affairs. Warszawa.

Kornacka M. (2013). Dyplomacja publiczna – dylematy terminologiczne. W: B. Surmacz (red.). Nowe oblicza dyplomacji (s. 317–329). Lublin.

Kossecki J. (1972). Socjotechnika propagandy politycznej. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 17–25.

Kossecki J. (2001). Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi. Socjotechnika, socjocybernetyka, psychocybernetyka. Kielce.

Kosseski A., Kuśmierski S. (1985). Teoria i praktyka propagandy. Warszawa.

Kula H.M. (2005). Propaganda współczesna. Istota – właściwości. Toruń.

Lakomy M. (2019). Doktryna Bernaysa. Demokracja – między propagandą a public relations. Kraków.

Lasswell H. (1927). The Theory of Political Propaganda. The American Political Science Review, n. 21(3), p. 627–631.

Multiple Attacks by Russian Backed Militants in Donbas (2019) [https://eng.uatv.ua/multiple-at­tacks-russian-backed-militants-donbas/; 6.11.2019].

MSZ (b.r.). Dyplomacja publiczna [https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomacja-publiczna; 16.05.2019].

Ociepka B. (2008). Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania międzynarodowego. W: B. Ociepka (red.). Dyplomacja publiczna (s. 11–35). Wrocław.

Ociepka B. (2013). Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski. Warszawa.

Patrick Anse B. (2015). 10 przykazań propagandy, przeł. J. Sugiero. Gliwice.

Piechota G., Rajczyk R. (2018). Institutionalization of Ukraine’s Information Policy as a Func­tion of Strategic Communication. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne / Central European Political Studies, n. 3, p. 65–80.

Pozporyadzhennya Kabinet Ministriv Ukrayiny Pro skhvalennya Kontseptsiyi populyaryzatsiyi Ukrayiny u sviti ta prosuvannya interesiv Ukrayiny u svitovomu informatsiynomu prostori vid 11 zhovtnya 2016 r. No. 739-r.

Rajczyk R. (2016). Nowoczesne wojny informacyjne. Warszawa.

Rajczyk R. (2019). Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek tajwańsko-chińskiej wojny in­formacyjnej. Katowice.

Russia Moves Captured Ukrainian Vessels to Black Sea (2019) [https://eng.uatv.ua/russia-starts­-moving-ukrainian-capturted-vessels/; 17.11.2019].

Russian Court Sentences Six Crimeans to Up to 19 Years in Prison (2019) [https://eng.uatv.ua/russian-court-sentences-six-crimeans-19-years-prison/; 12.11.2019].

Russian Occupation Forces Planning Propaganda Offensive (2019) [https://eng.uatv.ua/russian­-occupation-forces-planning-propaganda-offensive/; 1.04.2019].

Ryniejska-Kiełdanowicz M. (2019). Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej. Warszawa.

Szondi G. (2008). Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie wschodniej z perspektywy public relations. W: B. Ociepka (red.). Dyplomacja publiczna (s. 59–86). Wrocław.

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25 lyutoho 2017 roku No. 47/2017 Pro Doktrynu informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny Nov. 6, 2017 [https://www.president.gov.ua/documents/472017–21374; 12.12.2019].

Ukraine and Russia Discuss Transfer of Captured Vessels (2019) [https://eng.uatv.ua/ukraine­-russia-discuss-transfer-captured-vessels/; 16.11.2019].

Ukrainian Soldiers Rehabilitation in Germany (2019) [https://eng.uatv.ua/ukrainian-soldiers-re­habilitation-germany/; 15.05.2019].

Zakon Ukrayiny Pro systemu inomovlennya Ukrayiny (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2016, No. 4, st. 37, ctattya 6.

Zakon Ukrayiny Pro osoblyvosti derzhavnoyi polityky iz zabezpechennya derzhavnoho suve­renitetu Ukrayiny na tymchasovo okupovanykh terytoriyakh u Donets’Kiy ta Luhans’Kiy oblastyakh Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 2018, No. 10, st. 54.

Ziętek A. (2013). Dyplomacja publiczna jako instrument soft power. W: B. Surmacz (red.). Nowe oblicza dyplomacji (s. 331–346). Lublin.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.