Media Studies, Cross-Cultural Communication, and the Heart. Caring and Sharing in French, English, Czech, and German

James William Underhill

Abstrakt

This article seeks to establish to what extent we think with the heart and express ourselves with the heart in various European languages. Working with a wide media-based corpus bringing together electronic corpora, on-line resources, literary texts, and newspaper articles, as well as interviews with students, professionals, and academics, this article explores the working hypothesis that the way we communicate is related to the heart and heartfelt expression. Beyond the politics of media studies, communication studies and cultural theory, the concept of the heart is studied in a quarto-lingual cross-cultural study of English, French, Czech, and German. The heart may not be a universal in the terms Wierzbicka and Goddard define universals. Nonetheless, the various words used in French, Czech and German to designate what English-speakers refer to as heart, support the hypothesis that the heart remains a core value in European thought with a living tradition in all the four languages investigated. Rather than fading out as an anachronistic pre-modern notion, the heart continues beating throughout various fields of contemporary life in the four lingua-cultures explored, in sources ranging from literary texts, self-help works, newspaper articles and seminars to business and marketing discourse.

 

Nauka o mediach, komunikacja międzykulturowa i serce. Wyrażanie troski i dzielnie się uczuciami w języku francuskim, angielskim, czeskim i niemieckim

Artykuł ma na celu ustalenie, w jakim stopniu myślimy sercem i wyrażamy siebie za pomocą serca w różnych językach europejskich. Szeroko zakrojony materiał badawczy obejmuje m.in. zasoby elektroniczne, internetowe, teksty literackie i artykuły w gazetach, a także wywiady ze studentami, specjalistami i naukowcami, pozwalające zweryfikować hipotezę roboczą, że sposób naszej komunikacji jest związany z sercem i wyrazami płynącymi prosto z serca. Oprócz perspektywy medioznawczej oraz kulturoznawczej, tytułowe pojęcie jest analizowane w czterojęzycznym międzykulturowym studium obejmującym teksty w języku angielskim, francuskim, czeskim i niemieckim. Według tego, jak Anna Wierzbicka i Cliff Goddard definiują uniwersalia, serce może nie jest „uniwersalne”. Niemniej jednak różne słowa używane w języku francuskim, czeskim i niemieckim na określenie tego, co Anglicy i osoby anglojęzyczne nazywają sercem, potwierdzają hipotezę, że serce pozostaje podstawową wartością w myśli europejskiej, z żywą tradycją we wszystkich czterech badanych językach. Zamiast zanikać, jako anachroniczne przedmodernistyczne pojęcie, serce nadal bije w różnych dziedzinach współczesnego życia w czterech badanych kulturach językowych, co widać w materiale źródłowym obejmującym zarówno teksty literackie, poradniki, artykuły prasowe, zapisy seminariów i fragmenty zaczerpnięte z komunikacji biznesowej i dyskursu marketingowego.

Słowa kluczowe: media studies, cross-cultural communication, ethnolinguistics, heart, coeur, Herz, srdce / nauka o mediach, komunikacja międzykulturowa, etnolingwistyka, srdce
References

Angelelli C.V. (2004). Medical Interpreting and Cross-Cultural Communication. Cambridge.

Baker M., Saldanha G. (ed.). (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. New York.

Goddard C. (2001). Hati: A key word in the Malay vocabulary of emotion. In: J. Harkins, A. Wierzbicka (eds.). Emotions in Cross-Linguistic Perspective (p. 167–195). Berlin.

Goddard C. (2008). Contrastive semantics and cultural psychology: English heart vs. Malay hati. In: F. Sharifian, R. Dirven, N. Yu, S. Niemeier (eds.). Culture, Body, and Language: Conceptu­alizations of Internal Body Organs Across Cultures and Languages. (Applications of Cognitive Linguistics 7). (p. 75–102). Berlin.

Harkins J., Wierzbicka A. (2001). Emotions in Cross-Linguistic Perspective. Berlin.

James W. The Variety of Religious Experience (1901–1902); http://www.gutenberg.org/ebooks/621.

Lewis R.D. (1999). Cross-Cultural Communication: A Visual Approach. Riversdown, UK.

Long P., Wall, T. (2014). Media Studies, Texts, Production, Context. Second edition. London.

Maude B. (2011). Managing Cross-Cultural Communication, Principles and Practice. New York.

Naugle D. (2002). Worldview: The History of a Concept. Michigan.

Smith A. (1759). The Theory of Moral Sentiments (1759): Part VI: Of the Character of Virtue Consisting of Three Sections, https://www.marxists.org/reference/archive/smith-adam/works/moral/part06/part6a.htm.

Thornham S., Bassett C., Marris P. (2009). Media Studies: A Reader. Third edition. New York.

Venuti L. (2004). Translation Studies Reader. London.

Wierzbicka A. (1996). Semantics: Primes and Universals. Oxford.

Wierzbicka A. (1997). Understanding Cultures through their Keywords. Oxford.

Corpora

BNC, https://corpus.byu.edu/bnc/

COCA, https://corpus.byu.edu/coca/

Faactiva, https://www.dowjones.com/products/factiva/

Frantext, http://www.frantext.fr

Leipzig Wortschatz, http://corpora.uni-leipzig.de

My Personal Corpora (British English: 3 million words, American English: 3 million words)

Newspapers

Le Monde, https://www.lemonde.fr

Lidové Noviny, https://www.lidovky.cz

The Guardian, https://www.theguardian.com/uk

The Herald, Glasgow, https://www.heraldscotland.com

The New York Times, https://www.nytimes.com

The Sunday Herald, http://www.heraldscotland.com/

 Webography

de la Bruyère J. The Characters [http://www.gutenberg.org/ebooks/46633].

de la Rochefoucauld, Réflections: Sentences ou maximes morales [http://www.gutenberg.org/ebooks/14913; 19.02.2020].

de la Rochefoucauld, Reflections: Sentences or Moral Maxims [http://www.gutenberg.org/ebooks/9105; 19.02.2020].

Europa Website, English version [https://europa.eu/european-union/index_en; French version: https://europa.eu/european-union/index_fr; 19.02.2020].

Google ngram viewer [https://books.google.com/ngrams; 19.02.2020].

Matuson R., Motivation in the Workplace: Nurture, Praise [https://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/small-business/employee-motivation/motivation-in-the-workplace.aspx; 19.02.2020].

Starbucks website [https://www.starbucks.com/about-us/company-information/mission-state­ment; 16.01.2020]

Translating Hearts & Homelands, Canberra, Rouen, Paris (2018) [https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#2018-homelands-and-heartlands-penser-et-traduire-le-coeur-de-notre-chez-soi; 19.02.2020].

Translating Hearts & Parts, Rouen, Paris, Belfast, Prague (2019) [https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#2019-translating-hearts-parts; 19.02.2020].

Underhill J.W. (2017). Do Paradoxes have a Place in Worldviews? Conceptual Configurations of heart and their Contradictions in English and Other Languages [https://www.youtube.com/watch?v=-Dv6Q-bKN1Y; 19.02.2020].

Underhill J.W. (2018). Commenter le coeur: les entretiens multiligues filmés. Une nouvelle ressource pour l’ethnolinguistique, Lublin [https://webtv.univ-rouen.fr/videos/06-06-2018-092052-partie-5/; 19.02.2020].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.