Z problemów aktualnych

Sortuj według

Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 9-32
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.019.12090

Artykuły i rozprawy

Metonimia jako narzędzie perswazji (na przykładzie tekstów prasowych)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 33-46
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.020.12091

La Patrie dans la presse française de 2019

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 47-62
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.021.12092

Ramowanie relacji o kryzysach w polskich serwisach plotkarskich

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 63-76
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.022.12093

Kobiecość vs męskość w kreowaniu obrazu Beaty Szydło na okładkach wybranych polskich tygodników opinii w latach 2015–2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 77-102
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.023.12094

Materiały

Patriotyzm, homofobia i nietolerancja a wizerunek społeczności LGBT+ w polskich tygodnikach katolickich w kontekście marszów równości w 2019 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 103-120
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.024.12095

Z życia naukowego

Jak politycy widzą media i odwrotnie?

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 121-126
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.025.12096

Pojęcie utworu w systemach prawnych Polski i Francji

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 127-130
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.026.12097

Odszedł Marian Gierula (11.08.1955–21.04.2020)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 131-132
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.027.12098

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.