Pojęcie utworu w systemach prawnych Polski i Francji

Izabela Dobosz

Abstrakt

Elżbieta Czarny-Drożdżejko: Utwór i przedmioty praw pokrewnych w systemie polskim i francuskim, Wyd. Naukowe UPJP II, Kraków 2019.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.