Zeszyty Prasoznawcze,2020, Tom 63, Numer 4 (244)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2020
Redaktor numeru: Maria Nowina Konopka

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rola serwisów internetowych jako narzędzi oceny dorobku naukowego. Przykład wykorzystania serwisów Google Scholar, ResearchGate i Academia.edu przez wybranych polskich reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 9-35
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.028.12694

Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich uczelni wyższych

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 37-54
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.029.12695

Z historii mediów

W obliczu zmian. Agencje informacyjne w Polsce w latach 2016–2019

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 55-73
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.030.12696

„Po grudniu ubiegłego roku”. Problematyka polityczna w szczecińskim miesięczniku społeczno-kulturalnym Spojrzenia (1971–1974)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 75-87
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.031.12697

Towarzystwo Wiedzy Prasowej na drodze rozwoju polskich badań medioznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 89-105
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.032.12698

Treści oraz cele wychowawcze magazynów szkolnych dwudziestolecia międzywojennego na podstawie pism szkół żeńskich Dziś i Jutro oraz Młodzieńczy Lot

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 107-121
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.033.12699

Materiały

Digital Trauma: The Reality and The Mean World. Media Coverage of Black Lives Matter Protests during Covid-19 Pandemic in the USA

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 123-140
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.034.12700

Z życia naukowego

Istotne pytania

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 141-144
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.035.12701

Korespondentki wojenne. Współczesne Kasandry i Amazonki

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 145-148
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.036.12702

Twitter – narzędzie światowej polityki

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 149-151
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.037.12703

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.