Digital Trauma: The Reality and The Mean World. Media Coverage of Black Lives Matter Protests during Covid-19 Pandemic in the USA

MyKaila Young

Abstrakt

This article seeks to establish to what extent does eyewitness user generated content influence social movements and feelings associated with vicarious/secondary trauma. Working with a sample of perspectives from activists, reporters, nurse practitioners, literary texts, and media articles this article explores the working hypothesis that eyewitness news and media narratives both play a role in cultivating environments of fear, mistrust, etc. that lead to vicarious/secondary trauma with a focus on the recent #BlackLivesMatter protests in the USA in June 2020. This article builds upon previous research facilitated by the Dart Center for Journalism and Trauma within the theoretical framework of George Gerbner’s Mean World Syndrome that focused on the influence of effects of violent media on individuals’ attitudes. This article explores the similar effects that the digital eyewitness uncensored viral video of George Floyd’s death had in producing feelings associated with vicarious/secondary trauma among a sample of viewers that were directly involved in the nationwide protests during the global pandemic in America. The value of the article is twofold: it presents up to date research material obtained while conducting interviews with journalists who covered the protests and activists involved with the current social movements in America; it highlights the challenges to broadcasting for reporters and newsroom workers during the COVID-19 pandemic. The results of the interviews show that nearly all the respondents associated distressing content with feelings and emotions related to trauma induced anxieties and fears as a result of eyewitness media. Positive news coverage was reported as having a positive effect that encouraged people to understand the historical context of the Black Lives Matter movement. Most of my interviewees found distressing images “numbing” or too familiar. The article shows the media consumers’ feelings developed as a result of “virtually inescapable” graphic content.

Cyfrowa trauma: Rzeczywistość i zły świat. Medialne relacje z demonstracji ruchu Black Lives Matter podczas pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

Artykuł ma na celu ustalenie, w jakim stopniu materiały rejestrowane przez naocznych świadków, szczególny rodzaj user-generated content, wpływają na dynamikę ruchów społecznych i emocje związane z traumą drugiego stopnia / wtórną traumą. W czerwcu 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa oraz trwających na ulicach amerykańskich miast demonstracji członków ruchu Black Lives Matter, Autorka przeprowadziła wywiady m.in z aktywistami ruchów społecznych, reporterami, pielęgniarkami pracującymi w Stanach Zjednoczonych. Wypowiedzi respondentów bezpośrednio zaangażowanych w ogólnokrajowe protesty oraz analiza relacji dziennikarskich pozwoliły zweryfikować hipotezę, że filmy rejestrowane przez naocznych świadków wydarzeń oraz medialne relacje odgrywają ważną rolę w kształtowaniu atmosfery strachu i nieufności itp., a sceny nagrane na filmach udostępnianych w internecie mogą prowadzić do wtórnej traumatyzacji odbiorców. Wideo pokazujące śmierć George’a Floyda poruszyło internautów, którzy przesyłali dalej nagranie, które zawierało drastyczne elementy. Nagranie wykonane przez naocznego świadka wydarzeń budziło w respondentach uczucia, które można rozpatrywać w kategoriach wtórnej traumatyzacji. Artykuł ma dwojaką wartość poznawczą: przedstawia aktualny i unikatowy materiał badawczy uzyskany podczas wywiadów z dziennikarzami relacjonującymi protesty oraz aktywistami zaangażowanymi w działalnie ruchów społecznych w USA; ponadto tekst zwraca uwagę na wyzwania, jakie stanęły przed dziennikarzami i pracownikami redakcji podczas pandemii COVID-19. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że prawie wszyscy respondenci, którzy widzieli nieocenzurowane nagranie pokazujące śmierć czarnoskórego George’a Floyda, mówili o lęku i emocjach związanych z traumą. Większość rozmówców mówiła o „odrętwieniu” na skutek oglądania drastycznych ujęć, które wydają się czasem zbyt znajome. Respondenci wspominali również o relacjach medialnych, które miały pozytywny wpływ, zachęcający odbiorców do głębszego poznania i zrozumienia historycznego kontekstu ruchu Black Lives Matter. Artykuł pokazuje odczucia, jakie w odbiorcach mediów wywołują drastyczne treści, od których „prawie nie da się uciec” w cyfrowej przestrzeni.

Słowa kluczowe: eyewitness media, USA, reporters, #BlackLivesMatter, COVID-19, trauma, digital trauma, graphic content, nagrania naocznych świadków, reporterzy, cyfrowa trauma, drastyczne treści
References

Blake J. (2020). The George Floyd protests are sparking a surprising debate in black America. CNN, 4.06.2020 [http:www.cnn.com/2020/06/04/us/protests-black-americans-debate-blake/index.html; 12.07.2020].

Brown A. (2020). Personal communication.

Bogel-Burroughs N. (2020). 8 Minutes and 46 Seconds. New York Times, 1.06.2020 [https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/george-floyd-investigation.html; 12.07.2020].

Chaney C., Robertson R.V. (2015). Armed and Dangerous? An Examination of Fatal Shootings of Unarmed Black People by Police. Journal of Pan African American Studies, vol. 8 (4), p. 45–78.

Collinson S. (2020). George Floyd. CNN, 10.06.2020 [http: edition.cnn.com/us/live-news/black-lives-matter-protests-george-floyd-06–09–2020; 26.08.2020].

Cuomo C. (2020). America a Tale of Two Cities in Wake of Floyd’s Death. CNN, 30.05.2020 [http:www.cnn.com/videos/us/2020/05/30/chris-cuomo-george-floyd-tale-of-two-cities-may-28-sot-cpt.cnn; 12.07.2020].

Dubberly S., Griffin E., Mert Bal H. (2015). Making Secondary Trauma a Primary Issue: A Study of Eyewitness Media and Vicarious Trauma on the Digital Frontline [http:www. firstdraftnews.org/wpcontent/uploads/2018/03/trauma_report.pdf?x65316; 20.07.2020].

Ebrahimji A. (2020). This is how loved ones want us to remember George Floyd. CNN, 3.06.2020 [https://edition.cnn.com/2020/05/27/us/george-floyd-trnd/index.html; 17.07.2020].

Figley C.R. (1995). Compassion fatigue as secondary traumatic stress disorder: An overview. In: C.R. Figley (ed.). Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized (p. 1–20). Brunner/Mazel Psychological Stress Series, No. 23.

Fountain J.W. (2020). A Modern-Day Lynching. Chicago Sun Times, 5.06.2020 [http:chicago.suntimes.com/columnists/2020/6/5/21282034/george-floyd-killing-lynching-racism-police-bru­tality-derek-chauvin-john-fountain/; 12.07.2020].

Francisco M. (2020). Personal communication.

Gerbner G., Gross L. (1976). Living with Television: The Violence Profile. Journal of Communication, vol. 26 (2), p. 1–20.

Gerbner G., Morgan M. (2010). The Mean World Syndrome: Media Violence and the Cultivation of Fear. Media Education Foundation documentary transcript [http://www.mediaed.org/transcripts/Mean-World-Syndrome-Transcript.pdf/; 19.07.2020].

Glackin-Coley M. (2020). Personal communication.

Gofin L. (2020). Personal communication.

Jamieson E.P., Romer D. (2004). Violence in Popular U.S. Prime Time TV Dramas and the Cultivation of Fear: A Time Series Analysis. Media and Communication, vol. 2 (2), p. 31–41.

Lawless J. (2020). George Floyd’s Death an American Tragedy with Global Echoes. US News, AP, 5.06.2020 [http:www.usnews.com/news/world/articles/2020–06–05/george-floyds-death-an-american-tragedy-with-global-echoes; 12.07.2020].

Mueller J. (2020). Personal communication.

O’Handley A. (2017). Tools to reduce Vicarious Trauma/Secondary Trauma and Compassion Fatigue, 3.11.2017 [http:www.tendacademy.ca/tools-to-reduce-vicarious-trauma-secondary-trauma-and-compassion-fatigue; 12.07.2020].

Registered nurse. (2020). Personal communication. The nurse wanted to remain anonymous.

Reynolds E. (2020). Candace Owens ‘George Floyd is Not My Martyr’. The Federalist, 4.06.2020 [http: thefederalist.com/2020/06/04/candace-owens-george-floyd-is-not-my-martyr; 12.07.2020].

Silver M. (2020). Personal communication.

The Media Education Foundation. (2010). “The Mean World Syndrome: Media Violence & the Cultivation of Fear”. Documentary by Jeremy Earp et al. Cast: George Gerbner, Michael Mor­gan [http:vimeo.com/ondemand/11967; 19.07.2020].

Thornton M. (2020). Five Months in: A Timeline of How COVID-19 has unfolded in the US. USA Today, 23.06.2020 [http: www.usatoday.com/in depth/news/nation/2020/04/21/coronavirus-updates-how-covid-19-unfolded-u-s-timeline; 10.07.2020].

Vera A. (2020). Chicago sees deadliest Memorial Day weekend in four years with 10 killed and 39 injured in shootings within a day of Floyd’s death. CNN, 25.05.2020 [http: http:www.cnn.com/2020/05/25/us/chicago-memorial-day-deaths/index.html; 21.09.2020].

Vinney C. (2020). Cultivation Theory, 28.08.2020 [http:www.thoughtco.com/cultivation-theory-definition-4588455; 21.09.2020].

Wiener-Bronner D., Kavilanz P. (2020). Small Businesses Across America Were Struggling to Survive. Now They Face a New Threat. KTBS News, 1.06.2020 [http:www.ktbs.com/news/national/small-businesses-across-america-were-struggling-to-survive-now-they-face-a-new-threat/article; 17.07.2020].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.