Istotne pytania

Wojciech Furman

Abstrakt

Kazimierz Wolny-Zmorzyński: Biblia a korzenie reportażu. Glosa do historii i teorii gatunku. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 189.

References

Ajdukiewicz K. (2003). Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania i metafizyka. Kęty–Warszawa.

Heller M. (1984). Usprawiedliwienie wszechświata. Kraków.

Heller M. (2012). Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą. Kraków.

Jan Paweł II (1998). Fides et Ratio [http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html; 22.04.2020].

Kołakowski L. (1990). Horror metaphysicus. Warszawa.

Kołakowski L. (2000). Kultura i fetysze. Warszawa.

Kołakowski L. (2003). Obecność mitu. Warszawa.

Lec S.J. (1974). Myśli nieuczesane. Kraków.

Mich W. (2020). O kreatywności poetów oralnych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1 (241), s. 27–40.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z ko­mentarzem (2009). Częstochowa.

Schütz A. (2012). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.