Korespondentki wojenne. Współczesne Kasandry i Amazonki

Magdalena Hodalska

Abstrakt

Andrzej Kaliszewski, Edyta Żyrek-Horodyska: Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 270.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.