Twitter – narzędzie światowej polityki

Michał Jas

Abstrakt

Łukasz Walewski: Wł@dza w sieci. Jak nami rządzą social media. Wyd. MANDO, Kraków 2020, s. 252.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.