Artykuły

Ilość
Sortuj według

Estetyka komunikacji jako wyraz grzeczności

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 9-20
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.001.13029

Raz na wozie, raz pod wozem (transmisyjnym), czyli ewolucja relacji mediów i polityki zagranicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 21-37
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.002.13030

Metody, miejsca odbioru i rytuały towarzyszące percepcji treści telewizji tradycyjnej i WebTV wśród licealistów zamieszkujących województwo podkarpackie

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 39-49
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.003.13031

Data Journalism. Visualization of Data as a Remedy of Perception Problems of the Modern Reader

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 51-61
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.004.13032

Sport a storytelling. Dlaczego marki sięgają po wątki sportowe?

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 63-78
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.005.13033

Z historii mediów

Mariaż ezoteryki z nauką na łamach Wiedzy Duchowej i Lotosu

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 79-94
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.006.13034

Dīmokratīs (Dημοκράτης) – organ prasowy greckich uchodźców w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 95-104
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.007.13035

Z życia naukowego

Pokolenie Z – próba diagnozy

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 105-108
Data publikacji online: 1 marca 2021

Infodemia koronaświata. Medialny obraz pandemii oczami młodych badaczy

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 109-112
Data publikacji online: 1 marca 2021

Technologiczne i społeczne wymiary przemian komunikacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 113-116
Data publikacji online: 1 marca 2021

Konferencja naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie. W procesie zmian”, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 15–16.10.2020 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 117-124
Data publikacji online: 1 marca 2021

In memoriam

Odszedł Zbigniew Oniszczuk (1955–2020)

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 125-126
Data publikacji online: 1 marca 2021

Odszedł Jerzy Mikułowski Pomorski (1937–2020)

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 127-131
Data publikacji online: 1 marca 2021

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.