Konferencja naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie. W procesie zmian”, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 15–16.10.2020 r.

Joanna Grzechnik

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.