Technologiczne i społeczne wymiary przemian komunikacji

Bartosz Kicior

Abstrakt

Magdalena Szpunar: Kultura algorytmów. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Kraków 2019, s. 132.

References

Baudrillard J. (2005). O uwodzeniu, przeł. J. Margański. Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.