Infodemia koronaświata. Medialny obraz pandemii oczami młodych badaczy

Sławomir Doległo

Abstrakt

Krzysztof Marcinkiewicz, Paweł Nowak, Dominika Popielec, Magdalena Wilk (red.): Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Media i komunikacja społeczna. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ i Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Kraków–Wrocław 2020, s. 238.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.