Pokolenie Z – próba diagnozy

Agnieszka Całek

Abstrakt

Jean M. Twenge: iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości: i co to oznacza dla nas wszystkich, przeł. Olga Dziedzic. Smak Słowa. Sopot 2019, s. 384.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.