Artykuły

Ilość
Sortuj według

Estetyka komunikacji jako wyraz grzeczności

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 9-20
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.001.13029

Raz na wozie, raz pod wozem (transmisyjnym), czyli ewolucja relacji mediów i polityki zagranicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 21-37
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.002.13030

Metody, miejsca odbioru i rytuały towarzyszące percepcji treści telewizji tradycyjnej i WebTV wśród licealistów zamieszkujących województwo podkarpackie

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 39-49
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.003.13031

Data Journalism. Visualization of Data as a Remedy of Perception Problems of the Modern Reader

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 51-61
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.004.13032

Sport a storytelling. Dlaczego marki sięgają po wątki sportowe?

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 63-78
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.005.13033

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.