Zeszyty Prasoznawcze,2021, Tom 64, Numer 2 (246)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2021
Redaktor numeru: Weronika Świerczyńska-Głownia

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Hybrid Time as a Critical New Variable in Media Consumption – Context of the Attention Economy

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 9–21
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.008.13473

Polarisation of Content in Polish News Making, as Exemplified by News Programmes of Licensed Broadcasters and the Public Service Broadcaster

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 23–48
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.009.13474

Factors Affecting Self-Censorship Among Polish Journalists

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 49–63
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.010.13475

Trust in Journalists in the Light of Survey Findings Gathered from Members of the Journalistic Profession

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 65–90
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.011.13476

Who Keeps the Gate? Digital Gatekeeping in New Media

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 91–99
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.012.13477

Media Narrative Regarding Restrictions on Social Life During the COVID-19 Pandemic on Gazeta.pl

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 101–118
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.013.13478

Book Reviews

Then, Now, and Later: The Transition of Documentary Photography

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 119–122
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.014.13479

The Failure of Media Mediation and Digital Trauma

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 123–125
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.015.13480

Fact-Checking and Fake News Verification in the Wake of the Pandemic and Ensuing Infodemic

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 127–130
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.016.13481

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.