The Failure of Media Mediation and Digital Trauma

MyKaila Young

Abstrakt

Amit Pinchevski: Transmitted Wounds: Media and the Mediation of Trauma, Oxford University Press, New York 2019, 200 pages.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.