Trust in Journalists in the Light of Survey Findings Gathered from Members of the Journalistic Profession

Weronika Świerczyńska-Głownia

Abstrakt

The aim of the research was to establish the factors that journalists consider to be of the greatest significance when building the audience’s trust. The research was conducted between the 5th of January and the 31st of January 2020 via a digital platform supporting survey studies. The questionnaire included 13 factual questions (2 open-ended and 11 closed-ended) and 3 questions designed to determine the profiles of 67 respondents. In order to address the research questions, statistical analyses of the feedback were performed using the IBM SPSS Statistics package. The research is the first stage of a research project focusing on the question of trust in journalists. The article complements and elaborates on the available research findings and scientific analyses concerning the community of Polish journalists.

Słowa kluczowe: trust, trust in journalists, trust-building strategies, community of journalists
References

Angell R.C. (1958). Free Society and Moral Crisis. Ann Arbor.

Blöbaum B. (2014). Trust and Journalism in a Digital Environment, Reuters Institute for the Study of Journalism [https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/trust-and-journalism-digital-environment; 9.01.2021].

Czajkowska M. (2010). Zaufanie w organizacji – filozoficzny zarys podstaw zagadnienia. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 234, p. 409–420 [http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_299/c/409–420.pdf; 8.01.2021].

Dobek-Ostrowska B., Nygren G. (2015). Professional Autonomy: Challenges and Opportunities in Poland, Russia and Sweden. Nordicom Review, vol. 36, no. 2, p. 79–95.

Giddens A. (1991). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa.

Giełda M. (2015). Wyzwania i oczekiwania wobec administracji publicznej – wybrane zagadnienia. In: M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (eds.). Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych (p. 37–49). Wrocław.

Hanitzsch T., Van Dalen A., Steindl N. (2018). Caught in the Nexus: A Comparative and Longitudinal Analysis of Public Trust in the Press. The International Journal of Press/Politics, vol. 23(1), p. 3–23.

Herrán M.T., Restrepo J.D. (1995). Ética para Periodistas. Bogota [https://www.redalyc.org/pdf/649/64901105.pdf; 9.01.2021].

Honderich T. (ed.). (1999). Encyklopedia filozofii. Poznań.

Luhmann N. (1979). Trust and Power. Chichester.

Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, vol. 20, p. 709–734.

Mellado C. (2021). Beyond Journalistic Norms. Role Performance and News in Comparative Perspective. New York, London.

Misztal B. (1996). Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order. Cambridge.

Olson J.M., Roese N.J., Zanna M. (2013). Oczekiwania. In: S. Trusz (ed.). Efekty oczekiwań interpersonalnych. Wybór tekstów. Warszawa.

O’Neill O. (2002). A Question of Trust. Cambridge.

Rousseau D.M., Sitkin S.B., Burt R.S., Camerer C. (1998). Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust. Academy of Management Review, vol. 23, p. 393–404.

Skarżyńska K. (2011). Zawiedzione zaufanie i deficyt pozytywnych doświadczeń a negatywna wizja świata społecznego. In: J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling (eds.). W kręgu psychologii społecznej (p. 239–252). Warszawa.

Skuza S., ModzelewskaA., Szeluga-Romańska M. (2019). Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów. Zarządzanie Mediami, vol. 7, p. 79–95.

Stępinska A., Mellado C., Hellmueller L., and others. (2017). The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance. Journal of Communication, vol. 67, p. 1–24.

Stępińska A. (2017). Polish Journalism: A Profession (Still) in Transition. Central European Journal of Communication, vol. 10(1), p. 32–47.

Stępińska A., Ossowski S. (2015). Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku [https://www.researchgate.net/publication/281099907_Spoleczne_oczekiwania_a_stereotyp_dziennikarzy; 16.12.2020].

Szot L. (2016). Wartości i standardy zawodowe dziennikarza. Zeszyty Prasoznawcze, vol. 59, nr 2(226), p. 369–391.

Sztompka P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków.

Sztompka P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków.

Trusz S. (2013). Efekty oczekiwań interpersonalnych: ujęcie interpersonalne. In: S. Trusz (ed.). Efekty oczekiwań interpersonalnych. Wybów tekstów. Warszawa.

Tsfati Y., Cohen J. (2005). Democratic Consequences of Hostile Media Perceptions: The Case of Gaza Settlers. Harvard International Journal of Press/Politics, vol. 10, p. 28–51.

Tsfati Y., Cappella J.N. (2003). Do People Watch What They Do Not Trust? Exploring the Association Between News Media Skepticism and Exposure. Communication Research, vol. 30, p. 504–529.

Tsfati Y., Cappella J.N. (2005). Why Do People Watch News They Do Not Trust? The Need for Cognition as a Moderator in the Association between News Media Skepticism and Exposure. Media Psychology, vol. 7, no. 3, p. 251–271.

Waisbord S. (2006). In journalism We Trust? Credibility and Fragmented Jeournalism in Latin America. In: K. Voltmer (ed.). Mass Media and Political Communication in New Democracies (p. 64–77). London, New York.

Vanacker B., Belmas G. (2009). Trust and the Economics of News. Journal of Mass Media Ethics, vol. 24, p. 110–26

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.