Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Media XII. Współczesne dyskursy medialne”, Lublin, 22–23 kwietnia 2021

Mikołaj Bajew

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.