Profilowanie pojęcia demokracja we współczesnym polskim i niemieckim dyskursie publicznym

Aleksandr Pshenichnyi

Abstrakt

Monika Grzeszczak: Pojęcie demokracji i jego profilowanie w polskim i niemieckim dyskursie publicznym (1989–2009), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015, s. 344.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.