„Medialne oblicza sportu”, czyli jak komunikujemy o sporcie

Wojciech Skucha

Abstrakt

Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla (red.): Medialne oblicza sportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 194.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.