Pożyteczne wspomnienia

Wojciech Furman

Abstrakt

Kaarle Nordenstreng: The Rise and Fall of the International Organization of Journalists Based in Prague 1946–2016. Useful Recollections. Part III, Karolinum Press, Prague 2020, s. 549.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.