„Q&A” Andrzeja Dudy jako przykład komunikowania performatywnego

Agnieszka Walecka-Rynduch

Abstrakt

“Q&A” of Andrzej Duda as an example of performative communication

In this paper the author provides an analysis of an interesting phenomenon of media communication implemented under the Q&A formula. This form of contact with the electorate, popular in a special way among politicians of Eastern European democracies, has also become the domain of Polish President Andrzej Duda during the last election campaign in 2020. The qualitative analysis was carried out on programmes aired on the official profile of Polish President on Facebook from March 23rd to July 3rd 2020. It is a total of 15 films, each (with one exception) lasting about 90 minutes. The author characterises this channel of persuasive messages and points out their role in contemporary media discourse.

STR ESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza ciekawego zjawiska komunikowania medialnego realizowanego w ramach formuły Q&A – „pytania i odpowiedzi”. Ta formuła kontaktu z elektoratem, popularna wśród polityków, w szczególny sposób wśród polityków demokracji wschodnioeuropejskich, stała się również domeną polskiego prezydenta Andrzeja Dudy podczas ostatniej rywalizacji wyborczej w 2020 roku. Analizie jakościowej poddane zostały programy emitowane na oficjalnym profilu PAD na portalu społecznościowym Facebook od 23 marca do 3 lipca 2020 roku. Łącznie jest to 15 filmów, z których każdy (z jednym wyjątkiem) trwa około 90 minut. Autorka będzie starała się scharakteryzować ten kanał perswazyjnych komunikatów, jak również wskazać na ich rolę we współczesnym dyskursie medialnym.

Słowa kluczowe: Q&A, komunikowanie polityczne, kreowanie wizerunku polityków, political communication, political image, media, discourse
References

Adamik-Szysiak M. (2018). Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych. Lublin.

Awdiejew A. (1991). Model gramatyki komunikacyjnej (projekt badawczy). W: B. Dunaj, K. Ożóg (red.). Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa (s. 7–38). Kraków.

Awdiejew A. (2005). Strategie konwersacyjne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 7, s. 127–150.

Bartmiński J. (red.) (1993). Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, t. 2. Wrocław.

Goban-Klas T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.

Habrajska G. (2005). Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 7, s. 92–126.

Lakomy M. (2013). Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach. Kraków.

Lakomy M., Porębski L., Szybut N. (2014). Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych technologii. Kraków.

SN ogłosi nieważność wyborów, które się… nie odbyły. Co oznacza nowy plan Kaczyńskiego i Gowina (2020). [https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1474941,wybory-prezydenckie-2020–10-maja-nie-odbeda-sie.html; 2.09.2020].

Stoppel A. (2020). Nowe media w polityce. Poznań.

Walecka-Rynduch A. (2019). MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego. Kraków.

Walecka-Rynduch A. (2018). MediaEgo w MediaPolis. Figura autorytetu jako element kształtujący wizerunek „nowych polityków”, na przykładzie facebookowych filmów Andrzeja Dudy. W: A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, B. Secler (red.). Oblicza współczesnej komunikacji (s. 193–209). Poznań.

Wikło M. (2021). Operacja Duda 2020. Tajemnice kampanii. Warszawa.

Vladimir Putin’s Q&A marathon in pictures [https://tass.com/politics/1064832; 2.09.2020].

Zdunkiewicz D. (2001). Akty mowy. W: J. Bartmiński (red.). Współczesny język polski (s. 259–270). Lublin.

Зеленский побил рекорд Путина по длительности пресс-конференции [Zielenskij pobił riekord Putina po dlitielnosti priess-konfieriencii] (2019) [https://www.bbc.com/russian/media-50006920; 2.09.2020].

Париж, мир, Приват: о чем написали СМИ после марафона Зеленского [Pariż, mir, Priwat: o czom napisali SMI posle marafona Zielenskogo] (2019). [https://news.liga.net/politics/news/parij-mir-privat-o-chem-napisali-smi-posle-marafona-zelenskogo?fbclid=IwAR2zz-vU2R1e-iyBQTVdt7QeUHqu-yvsUaZzyx52oUnd8th0QXkbTQmHWKI; 2.09.2021].

Programy Q&A (dostępne na: https://www.facebook.com/page/160906857259563/search/?q=Q%26A)

Data dostępu jest zgodna z datą emisji:

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 23.03.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 30.03.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 6.04.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 17.04.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 23.04.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 29.04.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 8.05.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 14.05.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 21.05.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 28.05.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 7.06.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 12.06.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 19.06.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 25.06.2020.

Q&A Andrzej Duda, Facebook, 3.07.2020.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.