Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Media XII. Współczesne dyskursy medialne”, Lublin, 22–23 kwietnia 2021

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 135–139
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.026.13891

Z problemów aktualnych

Memy o społecznie istotnych wydarzeniach jako narzędzie spajania społeczeństwa

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 9–27
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.017.13882

Artykuły i rozprawy

Informacje prasowe jako element składowy procesu komunikacji pomiędzy dziennikarzami a przedstawicielami branży public relations

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 29–49
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.018.13883

„Q&A” Andrzeja Dudy jako przykład komunikowania performatywnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 51–69
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.019.13884

Magiczny ironista. O „Szamańskiej chorobie” Jacka Hugo-Badera

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 71–86
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.020.13885

O doniosłości niepewności i myśli słabej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 87–99
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.021.13886

Z historii mediów

Obecność generacji brulionu w Tygodniku Literackim (1990–1991)

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 101–121
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.022.13887

Z życia naukowego

Pożyteczne wspomnienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 123–125
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.13888

„Medialne oblicza sportu”, czyli jak komunikujemy o sporcie

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 127–129
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.024.13889

Profilowanie pojęcia demokracja we współczesnym polskim i niemieckim dyskursie publicznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 3 (247), s. 131–134
Data publikacji online: 10 września 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.025.13890

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.