Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polska telewizja programowa po konwersji cyfrowej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 11–24
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14286

Autonomiczni Nacjonaliści . Próba zewnątrz- i wewnątrzsystemowej charakterystyki subkultury politycznej reprezentującej nowy typ nacjonalizmu

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 25–54
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14287

Aktywność polskich korespondentów zagranicznych na Twitterze

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 55–72
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14288

Z historii mediów

Wydawnictwa periodyczne Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży (1925–1931)

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 73–86
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14289

„Dla was jest pismo nasze”. O periodyku Głos Siemianowicki (1936–1937)

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 87–104
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14290

“AMERIKA”: The Story Behind the American Television Series that Once Divided a Nation

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 105–116
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14291

Z życia naukowego

Communicating in Trying Times

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 117–119
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14292

Ewolucja i rynek mediów publicznych w Hiszpanii

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 121–127
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14293

Obraz kobiet w polskich serialach

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 129–132
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14294

Konferencja naukowa Ewolucja strategii rynkowych – media, korporacje, instytucje, 27–28 maja 2021 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 133–136
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14295

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.