Obraz kobiet w polskich serialach

Anna Dumalewska

Abstrakt

Radosław Sojak, Andrzej Meler, Beata Królicka: Stereotypowe czy nietypowe? Wizerunek kobiet w polskich serialach – sposób prezentacji, obecność, konteksty. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 172.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.