Ewolucja i rynek mediów publicznych w Hiszpanii

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

Dagmara Głuszek-Szafraniec: Publiczni nadawcy w regionach autonomicznych Hiszpanii. Między misją a polityką. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, s. 378.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.